Hiilidioksidipäästöt

hiilidioksidipaastot

Maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista merkittävimmät ovat hiilidioksidi ja metaani. Niistä valtaosa on peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta.