Tietoa palvelusta

Yli 30 000 teollisuuslaitosta ympäri Eurooppaa, hiilivoimaloista aina sikaloihin, raportoivat EU-lainsäädännön velvoittamina 91:n eri aineen haitalliset päästönsä ilmaan ja vesistöihin. Paastot.fi on käyttöliittymä European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)-tietokantaan raportoituun teollisuuden päästötietoon.

Paastot.fi kattaa kaikki EU-maat sekä Islannin, Norjan, Serbian ja Sveitsin. Palvelussa voi tarkastella asuinympäristönsä tai koko Euroopan suurimpia saastuttajia interaktiivisen karttakäyttöliittymän avulla. Palvelussa voi luoda yleiskuvan siitä, millaisia päästölähteitä lähiympäristössä on, ja vertailla eri maiden ympäristönsuojelun tilaa. Palvelu auttaa suhteuttamaan päästöjen suuruusluokkia. Käyttäjä voi vertailla keskenään esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen ja Helsingin keskustan hiilivoimaloiden eri haitta-aineiden päästömääriä.

Visualisoinnin tekninen alusta on Tableau -visualisointiohjelmiston ilmaisversio Tableau Public. Palvelun suomenkielisen version rakentamiseen on saatu Datademo-rahoitusta. Datademo-hanke rahoittaa demokratian edistävää avoimien datalähteiden hyödyntämistä. Tulevaisuudessa palvelusta tehdään kieliversioita kaikkia EU-maiden asukkaita palvelemaan.

Tekijät

Petja Partanen, Viestintäyhtiö Tarinatakomo

Marko Tanninen, Frendo Oy