Ravinnepäästöt

ravinnepaastot

Suomessa teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnepäästöt vähentyneet murto-osaan 1980-luvulta. Silti vedenpuhdistamoiden, teollisuuden ja kalankasvattamoiden pistemäiset typpi- ja fosforipäästöt ovat yhä merkittäviä eurooppalaisten vesistöjen rehevoittäjiä.