Raskasmetallipäästöt

raskasmetalli

Teollisuuden raskasmetallipäästöillä on haitallisia vaikutuksia sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen. Osa raskasmetalleista rikastuu ravintoketjussa ja esimerkiksi arseeni on luokiteltu syöpävaaralliseksi.