About

Posts by :

Hiilidioksidipäästöt

Hiilidioksidipäästöt

hiilidioksidipaastot

Maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista merkittävimmät ovat hiilidioksidi ja metaani. Niistä valtaosa on peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta.

Ravinnepäästöt

Ravinnepäästöt

ravinnepaastot

Suomessa teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnepäästöt vähentyneet murto-osaan 1980-luvulta. Silti vedenpuhdistamoiden, teollisuuden ja kalankasvattamoiden pistemäiset typpi- ja fosforipäästöt ovat yhä merkittäviä eurooppalaisten vesistöjen rehevoittäjiä.

Raskasmetallipäästöt

Raskasmetallipäästöt

raskasmetalli

Teollisuuden raskasmetallipäästöillä on haitallisia vaikutuksia sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen. Osa raskasmetalleista rikastuu ravintoketjussa ja esimerkiksi arseeni on luokiteltu syöpävaaralliseksi.