Yleinen

Hiilidioksidipäästöt

Hiilidioksidipäästöt

hiilidioksidipaastot

Maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista merkittävimmät ovat hiilidioksidi ja metaani. Niistä valtaosa on peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta.

Ravinnepäästöt

Ravinnepäästöt

ravinnepaastot

Suomessa teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnepäästöt vähentyneet murto-osaan 1980-luvulta. Silti vedenpuhdistamoiden, teollisuuden ja kalankasvattamoiden pistemäiset typpi- ja fosforipäästöt ovat yhä merkittäviä eurooppalaisten vesistöjen rehevoittäjiä.

Raskasmetallipäästöt

Raskasmetallipäästöt

raskasmetalli

Teollisuuden raskasmetallipäästöillä on haitallisia vaikutuksia sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen. Osa raskasmetalleista rikastuu ravintoketjussa ja esimerkiksi arseeni on luokiteltu syöpävaaralliseksi.

Kaikki päästöt

Kaikki päästöt

kaikkiTutki kaikkia 91:tä teollisuuden eri päästökomponenttia interaktiivisen käyttöliittymän avulla.