Etusivu

Teollisuuden päästöt kartalla

Päästöt.fi on koko EU:n kattava verkkopalvelu, jossa voi tarkastella asuinympäristönsä tai koko Euroopan suurimpia saastuttajia.

  1. Hiilidioksidipäästöt

Maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista merkittävimmät ovat hiilidioksidi ja metaani. Niistä valtaosa on peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta.
Tutki suurimpia kasvihuonekaasujen päästölähteitä »

  1. Raskasmetallit

Teollisuuden raskasmetallipäästöillä on haitallisia vaikutuksia sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen. Osa raskasmetalleista rikastuu ravintoketjussa ja esimerkiksi arseeni on luokiteltu syöpävaaralliseksi.
Tutki mistä arseeni-, kadmium-, lyijy-, elohopea- ja nikkelipäästöt tulevat »

  1. Ravinnepäästöt

Suomessa teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnepäästöt vähentyneet murto-osaan 1980-luvulta. Silti vedenpuhdistamoiden, teollisuuden ja kalankasvattamoiden pistemäiset typpi- fosforipäästöt ovat yhä merkittäviä eurooppalaisten vesistöjen rehevoittäjiä. »

  1. Kaikki päästöt

Tutki kaikkia 91 teollisuuden eri päästökomponenttia interaktiivisen käyttöliittymän avulla. »